Ma te matauranga kia tipu ako ake ngā rangatiratanga,
a ngā tikanga otira te whānau